Nierpatiënten Vereniging Parkstad e.o

Sinds 1983, NPV Parkstad e.o van en voor Nierpatiënten en hun naasten

Welkom

Een nierziekte of nieraandoening vind je in alle leeftijdsgroepen. Van jong tot oud. Voor mensen die geconfronteerd worden met een nierziekte of -aandoening verandert er veel in hun leven. Het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten kan van grote waarde zijn bij het opnieuw vinden van een (aanvaardbaar) evenwicht.

Ook voor de partner en andere gezinsleden van een nierpatiënt kan het  uitwisselen van contacten met lotgenoten een steuntje in de rug betekenen.

Nierpatiëntenvereniging Parkstad is een regionale vereniging die bestuurd wordt door vrijwilligers, die doorgaans zelf nierpatiënten dan wel mantelzorgers zijn. De vereniging probeert voor die mensen iets te betekenen door o.a. het houden van ontmoetingsbijeenkomsten, activiteiten en het geven van voorlichting.

Lotgenotencontact is één van de belangrijkste doelstellingen, veel nierpatiënten hebben hier grote behoefte aan.

De ontspanningsactiviteiten, die de vereniging aanbiedt, vormen vaak aanleiding tot uitwisseling van ervaringen. Herkenning in andermans verhalen geeft erkenning voor de eigen vragen en problemen. Patiënten vinden steun in elkaars verhaal. 

Benieuwd naar de activiteiten van onze vereniging? Ga dan naar "Nieuws en Activiteiten".

In memoriam Rob Handstede.

Met heel veel verdriet en met pijn in ons hart, moeten wij u mededelen dat op 12 november 2020 geheel onverwachts onze voorzitter Rob Handstede is overleden. 

Rob is voorzitter van onze vereniging geweest vanaf 10 september 2017. Tevens was Rob diegene die onze vereniging mede heeft opgericht.                                                                                                            Wij verliezen in Rob een geweldige voorzitter, met hart voor nierpatiënten en voor onze vereniging.    We zijn dankbaar voor alles wat hij voor onze vereniging en vele nierpatiënten heeft betekend en gaan hem ontzettend missen.                                                                                                                                    Rob was trots op ons bestuur en onze vereniging en wij zijn trots op hem. Trots op hoe hij zich ondanks alles steeds staande heeft gehouden.                                                                                              We verliezen niet alleen een voorzitter, maar ook een lieve vriend. 

Dag lieve Rob, rust zacht.


Activiteiten en de Corona maatregelen.

In 2020 zijn, door de corona maatregelen, veel activiteiten niet doorgegaan. Of de activiteiten van dit jaar, 2021, doorgaan, is afhankelijk van de versoepelingen van die maatregelen. Zie voor een overzicht:  "Nieuws en Activiteiten".

Corona en vragen over de vaccinatie. 

De vaccinaties tegen Covid-19 zijn begonnen. Hebben jullie vragen hierover en/of willen jullie deelnemen aan een webinar over dit onderwerp? Ga dan naar "Vragen over de vaccins tegen corona" op de site van Nieren.nl 

 Impressies