Nierpatiënten Vereniging Parkstad e.o

Sinds 1983, NPV Parkstad e.o van en voor Nierpatiënten en hun naasten

Algemene  informatie

In Nederland zijn een paar duizend mensen aangewezen op een nierfunctie vervangende behandeling. Zij lijden aan een chronische nierinsufficiëntie, veroorzaakt door onvoldoende werking van de nieren.

Er zijn drie methoden om de nierfunctie te vervangen.

Twee dialysemethoden:

1.   de hemodialyse en

2.   de peritoneaal dialyse (buikspoeling). 

Als derde optie bestaat in veel gevallen de mogelijkheid tot niertransplantatie.                                           

Dit laatste is echter niet voor iedereen weggelegd, omdat eventuele complicaties of de schaarste aan donororganen hierbij bepalend zijn. Veel nierpatiënten zijn dus tijdelijk of voor de rest van hun leven aangewezen op een nierfunctie vervangende behandeling, dialyse. Deze behandeling grijpt diep in op het persoonlijk leven en op het maatschappelijk functioneren. 


Feiten en cijfers

Bron: Nierstichting                                                                                                                         

Eind 2016 stonden er in totaal 1.071 mensen op de wachtlijst voor een orgaan, waarvan 629 voor een nier (al dan niet in combinatie met een ander orgaan). In 2016 vonden 991 transplantaties plaats, waarvan 565 (57%) met een nier van een levende donor en 426 (43%) met een nier van een overleden donor. De gemiddelde wachttijd is bijna 2,5 jaar. Jaarlijks overlijden er mensen op de wachtlijst omdat een donornier te laat komt.

In 2016 stierven 65 mensen op de wachtlijst. En er gingen 102 mensen van de wachtlijst af, omdat hun conditie zo verslechterde dat ze een transplantatie niet meer aan konden. Behalve een actieve wachtlijst is er ook een zogeheten inactieve wachtlijst. Daarop staan mensen die wachten op een donornier van een overleden donor, maar (tijdelijk) niet transplantabel zijn, door complicaties, ziekte of anderszins. Of omdat ze in een (voor)traject zitten met een potentiële levende donor. 

Bron Nieren.nl

Heeft u chronische nierschade en/of dialyseert u? Lees dan wat dit voor u gevolgen kan hebben voor het autorijden, op de site van nieren.nl  

Andere regionale Nierpatiënten Verenigingen in Limburg: 

NPV Parkstad e.o is 1 van de 4 regionale Nierpatiënten Verenigingen in Limburg.                                     De andere 3 Nierpatiënten Verenigingen zijn:   

Nierpatiënten Vereniging Maastricht                                                                                               Nierpatiënten Vereniging Roermond                                                                                                Nierpatiënten Vereniging Sint Maarten Venlo e.o   

Links 

Op zoek naar meer algemene informatie over nieren, dialyse en/of transplantatie?    

Hieronder vindt u links naar diverse interessante sites.   

www.nieren.nl 

www.nvn.nl 

www.nierstichting.nl

www.nierdialyse.nl 

dialyse.startpagina

www.niernieuws.nl

Dialyse & Nederlandse Vakantieparken

www.mijneigenkoers.nl   

www.transplantatiestichting.nl

www.donorregister.nl


Let wel: NPV Parkstad e.o is niet verantwoordelijk voor de inhoud op vermelde sites.