Nierpatiënten Vereniging Parkstad e.o

Sinds 1983, NPV Parkstad e.o van en voor Nierpatiënten en hun naasten

Algemene  informatie

In Nederland zijn een paar duizend mensen aangewezen op een nierfunctie vervangende behandeling. Zij lijden aan een chronische nierinsufficiëntie, veroorzaakt door onvoldoende werking van de nieren.

Er zijn drie methoden om de nierfunctie te vervangen.

Twee dialysemethoden:

1.   de hemodialyse en

2.   de peritoneaal dialyse (buikspoeling). 

Als derde optie bestaat in veel gevallen de mogelijkheid tot niertransplantatie.                                           

Dit laatste is echter niet voor iedereen weggelegd, omdat eventuele complicaties of de schaarste aan donororganen hierbij bepalend zijn. Veel nierpatiënten zijn dus tijdelijk of voor de rest van hun leven aangewezen op een nierfunctie vervangende behandeling, dialyse. Deze behandeling grijpt diep in op het persoonlijk leven en op het maatschappelijk functioneren. 

Transplantaties

Bron: Nierstichting
In 2019 vonden er 951 niertransplantaties plaats, waarvan 501 (53%) met een nier van een levende donor (donatie bij leven) en 450 (47%) met een nier van een overledenen donor (postmortale donatie). In totaal leven er in Nederland inmiddels 11.600 mensen met een werkende donornier.

Het aantal niertransplantaties in Nederland steeg afgelopen 25 jaar van ruim 400 naar ongeveer 1.000 per jaar. Meer dan de helft van de transplantaties in Nederland vindt plaats met een nier van een levende donor. Ons land loopt daarmee voorop in Europa. Donatie bij leven is van levensbelang, want er is een tekort aan postmortale donornieren. 

Wilt u meer weten over feiten en cijfers betreffende de nieren? Lees dan hier.

Auto rijden en chronische nierschade

Bron Nieren.nl

Heeft u chronische nierschade en/of dialyseert u? Lees dan wat dit voor u gevolgen kan hebben voor het autorijden, op de site van nieren.nl  

Andere regionale Nierpatiënten Verenigingen in Limburg: 

NPV Parkstad e.o is 1 van de 4 regionale Nierpatiënten Verenigingen in Limburg.                                     De andere 3 Nierpatiënten Verenigingen zijn:   

Nierpatiënten Vereniging Maastricht                                                                                               Nierpatiënten Vereniging Roermond                                                                                                Nierpatiënten Vereniging Sint Maarten Venlo e.o   

Links 

Op zoek naar meer algemene informatie over nieren, dialyse en/of transplantatie?    

Hieronder vindt u links naar diverse interessante sites.   

www.nieren.nl 

www.nvn.nl 

www.nierstichting.nl

www.nierdialyse.nl 

dialyse.startpagina

www.niernieuws.nl

Dialyse & Nederlandse Vakantieparken

www.mijneigenkoers.nl   

www.transplantatiestichting.nl

www.donorregister.nl


Let wel: NPV Parkstad e.o is niet verantwoordelijk voor de inhoud op vermelde sites.