Nierpatiënten Vereniging Parkstad e.o

Sinds 1983, NPV Parkstad e.o van en voor Nierpatiënten en hun naasten

Nieuws

Nierstichting Rode Loper 

Op 23 november 2019 houdt de Nierstichting de Rode Loper wandeling. Een avondwandeling van 5 kilometer voor nierpatiënten en hun naasten. Wil je meer over weten en eventueel meedoen? Ga dan naar de site 

Algemene Ledenvergadering 17 maart 2019

De ALV werd druk bezocht. Hierbij werd door onze voorzitter Rob Handstede gememoreerd naar het afgelopen jaar 2018 en vooruitgekeken naar de komende activiteiten van 2019. Daarnaast werd ook de financiële positie van de vereniging toegelicht. Er hebben zich 2 leden aangemeld om het bestuur te versterken en 1 lid heeft zich aangemeld als kassa controleur ter vervanging van dhr. F Starremans, die deze functie al ettelijke jaren met verve heeft vervuld. De aanwezigen werden ook verrast met een ludieke optreden van het duo "De Vleagelkes" en als afsluiting op een heerlijke lunch getrakteerd.

Maria ter Welle prijs voor Magda van Loon

Onze voorzitter Rob Handstede heeft vorig jaar Magda van Loon genomineerd voor de Maria ter Welle prijs. Velen zullen Magda kennen als shunt verpleegkundige in het MUMC.
Rob heeft diverse informatie ingewonnen bij artsen verpleegkundigen patiënten en partners van patiënten om zijn nominatie kracht bij te zetten.
Op 20 december 2018 kreeg hij een mail van de NVN met de mededeling dat Magda bij de laatste genomineerden hoorde. 

Op 11 januari kreeg Rob telefoon van de NVN met de mededeling dat Magda tot een van de 2 winnaars behoorde. Het lobbyen heeft geloond en onze voorzitter is blij dat dit werk is beloond. Wij feliciteren Magda met haar prijs en Rob zal deze in Nieuwegein samen met de NVN uitreiken. Ook heeft de NVN gevraagd of Rob een voordracht kan houden.                                                                        Op 18 januari 2019 is de prijs aan Magda van Loon uitgereikt. 

Proficiat Magda. We vinden het fantastisch dat jij deze prijs hebt gewonnen.
Magda van LoonActiviteiten

De vereniging verzorgt regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen zoals keuringen, voorzieningen of belastingaftrek bijzondere kosten.  Daarnaast organiseert de vereniging dag- en middagtochten, kien avonden en een kerstdiner. Tevens verschijnt er 2x per jaar een eigen Nieuwsbrief. Hierin lees je aankondigingen en verslagen van onze activiteiten. Leden van de vereniging en donateurs ontvangen de Nieuwsbrief. Kopie van de Nieuwsbrief kan in PDF formaat worden aangevraagd via ons mailadres, zie Contact.    

M.b.t. de patiënten van Zuyderland Heerlen en Zuyderland Sittard-Geleen: Periodiek vindt overleg plaats met het management en medewerkers van de dialyse-afdeling. Daarbij worden onder meer klachten en positieve ervaringen van patiënten besproken. 

Wat kunnen we voor 2020 verwachten? Natuurlijk weer dezelfde 100% inzet van de bestuursleden en de vrijwilligers, om de leden van dienst te zijn. Helaas is over dit jaar weer minder subsidie te verwachten, maar de vereniging zal er alles aan doen om wederom een evenwichtig en gevarieerd activiteiten programma samen te stellen.

Activiteiten agenda 2020

Woensdag 19 februari              Patiënten- en cliëntencontactdag Zuyd-Hogeschool Heerlen

Zondag 8 maart                         Algemene Ledenvergadering

Zondag 7 juni                             Uitje naar Museum Klok en Peel in Asten. Ivm de corona crisis, gaat                                                             dit uitje niet door. 

Zondag 13 september              Uitje naar GrugaPark Essen (D)

Zondag 11 oktober                   Bezoek aan Kasteel Hoensbroek en Lunch bij de Eetkamer

Dinsdag 22 oktober                  Niertransplantie Voorlichting in het MUMC +

Zondag 15 november               Herfst-kienen

Zondag 13 december               Kerstdiner

Naast bovengenoemde activiteiten zetten we ieder jaar, met Pasen en Sinterklaas, de dialyse patiënten in het zonnetje middels een verassing.

Activiteitenkalender  2020 Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en Nierstichting.

Klik hier voor de activiteiten 2020 van de NVN.

Klik hier voor de agenda 2020 van de Nierstichting.