Nierpatiënten Vereniging Parkstad e.o

Sinds 1983, NPV Parkstad e.o van en voor Nierpatiënten en hun naasten

Nieuws

Lekkers op je bord

Als nierpatiënt ben je vaak gebonden aan bepaalde voedingsvoorschriften, zodat je redelijk door je ziekte laveert. Maar gun je zelf ook eens een (gezond) culinair avontuur! Hoe? Op 23 juni 2021 houdt de NVN een webinar "Lekkers op je bord"., waarin professionals en ervaringsdeskundigen uitleggen hoe je verantwoord een culinair avontuur kunt aangaan. Benieuwd? Ga dan naar de site van NVN om je aan te melden.

Terugblik themadagen Webinars van de NVN en Nierstichting

I.v.m de corona lockdown zijn er dit jaar, 2021, diverse presentaties en bijeenkomsten over verschillende actuele onderwerpen via internet gehouden of te wel Webinars. Wilt u weten welke thema's zijn behandeld? Ga dan naar Terugblik op themadagen.

Vraag aan de Professionals 

Vanaf juni 2020 kun je op nieren.nl  ook vragen stellen over voeding en dieet aan een team van diëtisten, gespecialiseerd in nierziekten. Vragen en antwoorden van andere deelnemers, kun je ook bekijken.


Activiteiten

De vereniging verzorgt regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen zoals keuringen, voorzieningen of belastingaftrek bijzondere kosten.  Daarnaast organiseert de vereniging dag- en middagtochten, kien avonden en een kerstdiner. Tevens verschijnt er 2x per jaar een eigen Nieuwsbrief. Hierin lees je aankondigingen en verslagen van onze activiteiten. Leden van de vereniging en donateurs ontvangen de Nieuwsbrief. Kopie van de Nieuwsbrief kan in PDF formaat worden aangevraagd via ons mailadres, zie Contact.    

M.b.t. de patiënten van Zuyderland Heerlen en Zuyderland Sittard-Geleen: Periodiek vindt overleg plaats met het management en medewerkers van de dialyse-afdeling. Daarbij worden onder meer klachten en positieve ervaringen van patiënten besproken. 

Wat kunnen we voor 2021 verwachten? Natuurlijk weer dezelfde 100% inzet van de bestuursleden en de vrijwilligers, om de leden van dienst te zijn. Wel moeten we afwachten of de geplande activiteiten door kunnen gaan, dan wel moeten worden aangepast,  i.v.m de corona crisis. 

Activiteiten agenda 2021

Door de corona lockdown, zijn de activiteiten dit jaar gereduceerd. De nog komende activiteiten zijn onder voorbehoud.

Vrijdag 2 april                          Wij hebben leuke attenties gebracht aan de patiënten van de dialyse                                                           afdelingen Kerkrade, Heerlen en Sittard-Geleen. Daarnaast hebben wij,                                                     als bestuur, en enkele vrijwilligers, een  bezoekje gebracht aan alle                                                             leden van onze vereniging met een "gezonde attentie".

Zondag 14 april                      Webinar "E-health , Digitale zorg ook voor u?"                                                                                                    Gezamenlijk georganiseerd door de Limburgse Nierpatiënten                                                                      verenigingen

Zondag 11 juli                        Eindelijk 1ste Weerzien met elkaar + Kienen + dineren

Zondag 12 september          Algemene Ledenvergadering, 

Zondag 10 oktober               Dagje GaiaZoo Kerkrade,                                                                          

Zondag 14 november           Bewegen-is-leuk-dag,

Zondag 12 december           Kerstdiner


Naast bovengenoemde activiteiten zetten we ieder jaar, met Pasen en Sinterklaas, alle dialyse patiënten in het zonnetje middels een verassing.

Activiteitenkalender  2021 Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en Nierstichting.

Klik hier voor de activiteiten van de NVN.

Klik hier voor de agenda van de Nierstichting.