Nierpatiënten Vereniging Parkstad e.o

1983 - 2019 NPV Parkstad en omgeving, van en voor Nierpatiënten

Over ons

NPV Parkstad e.o is opgericht op 22 maart 1983 onder de naam dialysevereniging “De Wever” (genoemd naar de oprichter van de klinische zorg in Heerlen). Eind 2011 werd in het kader van de uitbreiding van dialyse-mogelijkheden in de regio Parkstad gekozen voor een naamswijziging. We zijn dit jaar dus al 35 jaar actief.

Het is een vereniging van en voor:

- Dialyse patiënten, hieronder verstaan we de pre-dialyse, de hemodialyse en de peritoneaaldialyse
- Patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan;
- Partners/Mantelzorgers van nierpatiënten en Partners van overleden nierpatiënten.

Wat doen wij?

De vereniging heeft drie aandachtsvelden:                               

1)   Belangenbehartiging
a. Hieronder wordt verstaan het behartigen van de collectieve of individuele belangen van de leden bij de dialyseafdeling, instanties, maatschappelijke organisaties, media, politiek, Nierstichting, enz.
b. Het ontwikkelen van of meewerken aan voorlichting(projecten) die tot doel hebben de positie van de nierpatiënten te verbeteren.
c. Het stimuleren van de mondigheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van patiënten en hun naasten. Daar waar nodig is n.a.v. vragen van leden, biedt de vereniging hulp bij het zoeken naar de juiste informatie betreffende nierproblematiek.
d. Het promoten van onze vereniging of belangen in de ruimste zin.

2)   Voorlichting                                                                                                                                                       a. Collectieve voorlichtingsbijeenkomsten over alle mogelijke medische, sociale, wettelijke en maatschappelijke onderwerpen.                                                                                                             b. Individuele voorlichting of contacten indien gewenst. Voorlichting en informatie via ons verenigingsblad Dia-letters en via ons website.

3)   Lotgenotencontacten

Lotgenotencontacten brengen wij tot stand tijdens recreatieve, sociale en ontspanningsactiviteiten. We staan open voor samenwerking met andere nierpatiëntenverenigingen. 


Ons Bestuur

  • NPV Bestuur 2
    NPV Bestuur 2

 Voorzitter:               Rob Handstede

Secretaris:               Angelique Lemmens

Penningmeester:     Jeanny Meessen

Vicevoorzitter:          Marly Starremans

2e Secretaris:           Hub Schings

2e Penningmeester: Hok Tio, tevens webbeheerder en ledenadministratie

Bestuurslid:              Sjo Crapels

Nieuwe bestuursleden 2019: Martin vd Hoek en Jo Offermans

Contact

Heb je vragen of heb je iets te vermelden of wil jij je als lid aanmelden?

Of heb je foto’s gemaakt van één van onze activiteiten?

mail ons: npvparkstad@gmail.com

Of neem contact met ons op

telefonisch: Voorzitter Rob Handstede 06 55916638

telefonisch: Vicevoorzitter Marly Starremans 06 22914199

per post: Angelique Lemmens. Kloosterstraat 23, 6369AA Simpelveld

Volg ons (en vind ons leuk) op Facebook: npv parkstad