Nierpatiënten Vereniging Parkstad e.o.

1983 - 2023, Al 40 jaar actief voor Nierpatiënten en naasten

Ons Bestuur

Jo Boss: Voorzitter

Marian Janssen: Secretaris

Jeanny Meessen: Penningmeester, Ledenadministratie

Hok Tio: 2de Penningmeester, Ledenadministratie, Webbeheerder

Angelique Lemmens: Coördinator Activiteiten en Communicatie

Ed Kasperek: 2de Secretaris

Jo Offermans: Bestuurslid 

Over ons

NPV Parkstad e.o. is opgericht op 22 maart 1983 onder de naam dialysevereniging “De Wever” (genoemd naar de oprichter van de klinische zorg in Heerlen). Eind 2011 werd in het kader van de uitbreiding van dialyse-mogelijkheden in de regio Parkstad gekozen voor een naamswijziging.

Het is een vereniging van en voor:

- Patiënten met een nierziekte of -aandoening (nog niet dialyserend) of nierfalen,                - Dialyse patiënten, hieronder verstaan we de pre-dialyse, de hemodialyse en de peritoneaaldialyse;                                                                                                                  - Patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan;                                                     - Patiënten die een nier hebben gedoneerd;                                                                           - Partners / Familieleden / Mantelzorgers van nierpatiënten en Partners van overleden nierpatiënten.

Wat doen wij?

De vereniging heeft drie aandachtsvelden:                               

1)   Belangenbehartiging
a. Hieronder wordt verstaan het behartigen van de collectieve of individuele belangen van de leden bij de dialyseafdeling, instanties, maatschappelijke organisaties, media, politiek, Nierstichting, enz.
b. Het ontwikkelen van of meewerken aan voorlichting(projecten) die tot doel hebben de positie van de nierpatiënten te verbeteren.
c. Het stimuleren van de mondigheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van patiënten en hun naasten. Daar waar nodig is n.a.v. vragen van leden, biedt de vereniging hulp bij het zoeken naar de juiste informatie betreffende nierproblematiek.
d. Het promoten van onze vereniging of belangen in de ruimste zin.

2)   Voorlichting                                                                                                                         a. Collectieve voorlichtingsbijeenkomsten over alle mogelijke medische, sociale, wettelijke en maatschappelijke onderwerpen.                                                                                         b. Individuele voorlichting of contacten indien gewenst. Voorlichting en informatie via ons verenigingsblad Dia-letters en via ons website.

3)   Lotgenotencontacten

Lotgenotencontacten brengen wij tot stand tijdens recreatieve, sociale en ontspanningsactiviteiten. We staan open voor samenwerking met andere nierpatiëntenverenigingen. 

Contact

Heb je vragen of heb je iets te vermelden of wil jij je als lid aanmelden?

Of heb je foto’s gemaakt van één van onze activiteiten?

mail ons: npvparkstad@gmail.com of download hier het aanmeldingsformulier 

Of neem contact met ons op

telefonisch: Hok Tio:  0611460390

per post: Secretariaat NPV Parkstad e.o. , 

Marian Janssen. Laurastraat 67, 6471JH Eygelshoven Telefoonnummer 06 18304875

Volg ons (en vind ons leuk) op Facebook: npv parkstad

Inschrijving KvK: 40188298